Výroba

Družstvo Borek se sídlem ve Všelibicích vzniklo 1.11.1992 jako družstvo vlastníků. Hospodaří přibližně na 900 ha zemědělské půdy, z toho je 700 ha orné půdy a 200 ha trvalých travních porostů. Veškerou půdu má družstvo pronajatou od vlastníků.

Pozemky se nacházejí v bramborářsko-ovesné oblasti s nadmořskou výškou cca 400 m. Družstvo hospodaří na pozemcích 13 katastrů tří obecních úřadů - Cetenov, Hlavice a Všelibice.

Družstvo podniká v zemědělské výrobě, provozuje jak rostlinnou tak živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě družstvo pěstuje obiloviny, řepku a krmné plodiny. V živočišné výrobě se družstvo orientuje na chov skotu a z toho zejména na produkci mléka.

 

 

 

 

Družstvo Borek