Vítejte na stránkách DRUŽSTVA BOREK

Družstvo Borek se sídlem ve Všelibicích vzniklo 1.11.1992 jako družstvo vlastníků. Hospodaří přibližně na 900 ha zemědělské půdy, z toho je 700 ha orné půdy a 200 ha trvalých travních porostů. Veškerou půdu má družstvo pronajatou od vlastníků.

Pozemky se nacházejí v bramborářsko-ovesné oblasti s nadmořskou výškou cca 400 m. Družstvo hospodaří na pozemcích 13 katastrů tří obecních úřadů - Cetenov, Hlavice a Všelibice.

Družstvo podniká v zemědělské výrobě, provozuje jak rostlinnou tak živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě družstvo pěstuje obiloviny, řepku a krmné plodiny. V živočišné výrobě se družstvo orientuje na chov skotu a z toho zejména na produkci mléka.

Dále družstvo podniká ve výrobě plastů.

DRUŽSTVO BOREK - VŠELIBICE
463 48 Všelibice, okres Liberec
tel. +420 485 148 827
Mob.: +420 776 831 220
web:
www.druzstvoborek.cz
e-mail: borekplast@volny.cz

 

 

 

Družstvo Borek